கீச்சுகள்- 11


பிரிதலின் போதுதான் அதைப் பற்றிய புரிதலும் அதிகமாகிறது...
-மின்வெட்டு உள்பட..

*

முட்டைக்கும் வருவலுக்கும் இடைப்பட்டது தான் வாழ்க்கை....

-
கோழிக்கு..


*
இப்போதைக்கு சொல்ல இதுதான்..

அதே குற்றம், அதே பிழை
-
அநேக இடங்களில்*

குழந்தை அழுதால் மட்டுமல்ல அந்த வானம் அழுதாலும் ரசிக்க ஒரு கூட்டமே உள்ளது...


*

ஏன், எதற்கு என்பதை மற்றவர்களிடம் கேட்பதற்கு முன்னால், நம்மை நாமே கேட்டுக் கொண்டால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும்..

* 

வழிமுறைகளையே சரியாக அமைக்காமல் நடந்த தவறுக்கு வருத்தப்படுவதும், வார்த்தைகளைக் கொட்டுவதும் நல்ல நிர்வாகத்திற்கு பொருத்தமான செயல் அல்ல....

*

இயற்கையாக வெளிப்படுவது, செயற்கையாக வெளிப்படுத்துவது ஆகிய இரண்டு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது மனிதனின் சிரிப்பு...


*


'இப்படி கெட்டது நடக்குமென்று எனக்கு முன்னரே தெரியும்' என்று கூறும் பலரும் அதைத் தடுக்க முயற்சி எடுத்திருந்தால் அப்பொழுதே நல்லவன் பட்டம் வாங்கி இருக்கலாமே.........

No comments: