கீச்சுகள் 4


*
நல்ல வளர்ச்சிக்கு நிறுவனங்களில்/ அலுவலகங்களில் மாற்றங்களை புகுத்த முயற்சிக்கும் சிலர்.. அவரையே மாற்ற முயற்சிக்கும் பலர்..


*

கதவு என்பது பூட்டி வைக்கதான்.. ஆனாலும் பூட்டியே வைக்க இல்லை.. 
-நகரங்களில்..* 
இனி 'யோகம்' மட்டும் இல்லையென்றால் இந்த 'லோகத்தில்', 'தாகமும்', 'சோகமும்' ஆட்டிப்படைக்கும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை

*

வாயின் உதவியால் பல நூறு மொழிகள் பேசமுடியும் என்றால், கையின் உதவியால் உலகில் உள்ள அனைத்து மொழிகளையும் பேச முடியும் "சை'கை'" யின் துணையோடு.


*


நாம் சிலவற்றைக் கற்றுக்கொடுக்கிறோம்.. சிலவற்றைக் கற்றும் கெடுகிறோம்.. - நல்லவையே கற்போம், நல்லவை மட்டுமே கற்பிப்போம்..

* 

அக்கம் பக்கத்து வீட்டரைக் கூட அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை என்ற எண்ணத்தை நகரம்தான் முதலில் நமக்குக் கற்றுக்கொடுக்கிறது...

 ******************************************************

No comments: