கீச்சுகள் 7


*
முன்பு பார்த்தது போல் எங்கள் ஊர் தியேட்டர் போஸ்டர்களின் மேல் ஒட்டப்படும் இன்றே கடைசிபோஸ்டர்களை இப்பொழுதெல்லாம் காண முடிவதே இல்லை..

*

ஒத்திகை பார்த்து அரங்கேற்றம் செய்வதற்கு இது ஒன்றும் நாடகம் அல்ல... வாழ்க்கை... அவரவர் வழியில் தான் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும்.. 
#
நம்பிக்கையுடன்


 *

கிரிக்கெட்டிற்கு ஊடகம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதா? அல்லது ஊடகத்தினால்தான் கிரிக்கெட் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்றதா?

*
இப்பொழுதெல்லாம் சமாதானம் மற்றவர்களுக்கு சொல்கிறோமோ இல்லையோ, நமக்கு நாமே அதிகம் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது. அதிக பேருக்கு அனுபவம் இருக்கும்..

* 

அது என்னமோ தெரியவில்லை.... நம்மில் பலருக்கும் பேருந்து நடத்துநரிடம் மட்டும் ஒரு ரூபாயைக்கூட விட்டுவிட மனம் இடம் கொடுப்பதில்லை

*********************************

No comments: