கீச்சுகள் 6*
யாரை வேண்டுமானாலும் உதாரணப்படுத்திப் பேசுங்கள்.. ஆனால் ஒருபோதும் உதாசீனப்படுத்திப் பேசாதீர்கள்


*
ஒவ்வொரு சாதனை படைக்கும் பொழுதும் அதற்கு முன் இருந்த சாதனை முறியடிக்கப்பட்டு விடுகிறது..*
ஒருபோதும் நாம் 'சிக்கி' விடக்கூடாது என்றுதான் தினமும் மற்றவர்களை விமர்'சிக்கி'றோம்..

*

ஒளியும், ஒலியும் கூட ஒரே வேகத்தில் செல்ல முடிவதில்லை.. ஆனாலும் இரண்டும் சேர்ந்தால்தான் இனிமை.. மனிதர்களுக்குள் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு பொறாமை?

* 

சுய நலத்தில் பொது நலம், சாலையோர மரங்களில் ஒட்டப்பட்ட பிரதிபலிப்பான்கள்... பாதுகாப்பு மனிதனுக்கும், மரங்களுக்கும்...

*

பிரபலம் என்றால் பிறருடைய பலத்தையும், பலவீனத்தையும் தனக்கு சாதகமாய் மாற்றிக் கொள்பவர்தானா?

*******************************************************************

No comments: